هر يك از متهمين در دادگاه روز پنج‌شنبه مي‌توانند از وكيل استفاده كنند
Pars Newsagency
02-Aug-2009

خبرگزاري فارس: عبدالرضا محبتي گفت: هريك از متهمين پس از دريافت كيفرخواست‌هاي انفرادي در دادگاه روز پنج‌شنبه هفته جاري مي‌توانند از وكيل مدافع‌ استفاده كنند. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، عبدالرضا محبتي معاون دادستان تهران با بيان اينكه متهمين اغتشاشات اخير در جلسه دادگاه آتي كه روز پنج‌شنبه 15 مرداد برگزار خواهد شد، مي‌توانند از وكلاي محترم خود استفاده كنند، اظهار داشت: در اين جلسه از دادگاه، كيفرخواست‌هاي هر يك از متهمان به اندازه مداخله و نقش هر يك از آنها در اغتشاشات، با نوع اتهام آنها مشخص و به آنها ارائه خواهد شد و ادعانامه عمومي نيز در اختيار اين متهمان قرار خواهد گرفت و آنها مي‌توانند وكلاي خود را معرفي كنند تا ادعانامه و كيفرخواست‌هاي انفرادي را دريافت كنند و ضمن اطلاع از محتويات آن، در جلسات دادگاه به دفاع بپردازند.

>>>
recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark