دفتر هاشمي رفسنجاني اظهارات ابطحي را تكذيب كرد
Kayhan
02-Aug-2009

دفتر هاشمي رفسنجاني آن بخش از اعترافات ابطحي -كه مربوط به هم قسم شدن رئيس مجمع تشخيص با خاتمي و موسوي براي پشتيباني از هم است -را تكذيب كرد.
در اطلاعيه دفتر هاشمي رفسنجاني كه ديروز صادر شد، آمده است: «اين اعتراف از اساس كذب محض است و معلوم نيست در چه شرايطي و ملاحظاتي بيان شده است».
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع مي رساند در ديداري كه بعدازظهر شنبه و بعد از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام و نه روز دوشنبه با حضور آقايان خاتمي، موسوي و حسن خميني انجام شده بود، آقاي خاتمي اعلام مواضع خود را به تشكيل جلسه مجمع روحانيون مبارز موكول كرده و آقاي موسوي نيز مواضع خود را با صدور بيانيه اي كه قبلا منتشر شده اعلام كرده و آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز در آن جلسه بر رعايت موازين قانوني در اعلام مواضع و پيگيري خواسته ها تاكيد كرده بودند.»

>>>
recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark