انتقال میدان جنگ به خارج
Nourizadeh
01-Aug-2009 (2 comments)

نبه 25 تا دوشنبه 27 ژوئیه
انتقال میدان جنگ به خارج
گزارشی دارم از یک منبع مورد اعتماد، همانکه چند ماه پیش اوضاع دفتر آقا و
احوالات آقازاده‌هایش را برایم نوشت و بخشی از آن را در همین زاویه و نیز
در برنامه پنجره‌ای رو به خانه پدری آوردم. فشرده گزارش را می‌خوانید:
«اتاق فکر آقا با ایده‌ هائی تازه دست به کار شده تا به قول خودشان چشم
فتنه را کور کنند. وقتی انگلیس پولهای دفتر و آقا زاده سید مجتبی را توقیف
کرد و بعد هم بی.بی.سی پا به پای مردم حرکت کرد دستور آمد که ترتیب آنها
را در عراق و افغانستان بدهید. قاسم سلیمانی چند تا از رابطها را در میان
طالبان و القاعده احضار کرد، چند محموله بزرگ سلاح مدرن از جمله تفنگهای
مجهز به لیزر ردیاب در شب، موشکهای ضد هلی ‌کوپتر و پهپاد ـ هواپیماهای
بدون سرنشین ـ همراه با مواد منفجره ودستگاههای پیشرفته ارتباط به آنها
تحویل داده شد. سپاه همچنین در ردیا... >>>

fozolie

Holy Terror

by fozolie on

It's anniversary of the murder of Bakhtiar and I was thinking will we soon similar moves against the opponents of akhoonds then I saw this from the bachche akhoond. Impossible to judge whether it's true or not till it's too late.


Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

When Nourizadeh bases his "reporting" on...

by Ostaad on

one of his "trusted resources", I start thinking about "khabargozarieh Fars" saying, "our reporter gozaaresh meedahad...emshab havaa aaftaabi ast"

Go figure.