ماجراى توقيف سرمايه 5/18ميليارد دلارى تاجر ايرانى در تركيه‌ چيست؟
Aftab e Yazd
29-Jul-2009

سرمايه‌ يك
تاجر ايراني به‌ نام "اسماعيل صفاريان نسب" شامل 5/7 ميليارد دلار وجه‌
نقد و يك تريلي حامل ‌بيست تن شمش طلا كه‌ به‌ قصد سرمايه‌گذاري در
تركيه‌، از ايران به‌ اين كشور انتقال داده‌ شده‌ بود، به‌ دلايل ‌نامعلوم
از سوي گمرك تركيه‌، توقيف شد و هم‌اكنون وكيل اين تاجر ايراني در تركيه‌،
به‌ دنبال آزادسازي اين ‌مبلغ هنگفت از خزانه‌ تركيه‌ است.‌به گزارش
"تابناك"، "شنول اوزل" وكيل تاجر ايراني در گفتگوي ويژه‌ با تلويزيون
كانال "دي" تركيه‌ با ‌تأييد اين خبر اعلام كرد كه‌ موكلش در اكتبر سال
گذشته- ‌ آبان 87 - سرمايه‌‌اي به ارزش 5/18 مليارد دلار ‌شامل 5/7
ميليارد دلار پول نقد و يك تريلي حامل شمش طلا به‌ وزن بيست تن، با همراهي
دو پيك به‌ تـركـيـه‌ فـرسـتـاده،‌ امـا در گـمـرك اين كشور، پيك‌هاي
فرستاده‌ شده‌ با اموال تاجر ايراني به‌ دلايل نامعلوم م... >>>

recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark