رئيس جمهور خواستار اعمال رافت اسلامي نسبت به بازداشت شدگان شد
کیهان
29-Jul-2009

رئيس جمهور در نامه اي به رئيس قوه قضائيه خواستار اعمال حداكثري رافت اسلامي نسبت به آن دسته از بازداشت شدگان حوادث اخير كه ناآگاهانه در مسير دشمن قرار گرفته اند، شد.
احمدي نژاد در اين نامه خطاب به شاهرودي نوشته است: همانگونه كه مستحضريد در جريان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري كه براساس دعوت و تحريك برخي افراد و جريانات سياسي داخلي و با حمايت تبليغاتي دشمنان خارجي روي داد، عده اي از شهروندان نيز بازداشت شدند. نظر به گذشت مدت قابل ملاحظه از زمان بازداشت، انتظار مي رود ضمن تسريع در رسيدگي همه جانبه به وضعيت كليه متهمين و تعيين تكليف آنان، دستور فرماييد با اعمال حداكثري رافت اسلامي نسبت به آن دسته از شهروندان كه ناآگاهانه در اين مسير قرار گرفتند، طعم گواراي محبت ديني و ملي را به آنان چشانده و در روزهاي شادي و سرور ملت در اعياد شعبانيه و به ويژه در آستانه ميلاد پرخير و بركت كانون مهر و عطوفت جهان حضرت مهدي(عج)، دلهاي ن... >>>

recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark