بازداشتگاه کهریزک تعطیل شده است
BBC Persian Service
28-Jul-2009 (2 comments)

بازداشتگاه کهریزک از محل های نگهداری بازداشتیان اعتراضات انتخاباتی تعطیل شده و دادستان تهران وعده رسیدگی به وضعیت زندانیان را داده است.

روز سه شنبه، 28 ژوئیه (6 مرداد)، کاظم جلالی، سخنگوی کمیته مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات، گفت که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است.

روز دوشنبه گزارش شد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیل یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل "غیر استاندارد بودن" شرایط آن صادر کرده اما نام این محل فاش نشد.

 

>>>
recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark

 
fozolie

chie e baba

by fozolie on

what are you on about?

Mr. Fozolie


Ostaad

Until it can be re-opned once the new...

by Ostaad on

"enhanced interrogation techniques" equipment and manuals, perfected by the CIA during the Bushie administration, are imported from the US under the "new and improved" management.

Don't miss the grand openning. Those who attend will get a free waterboarding treatment.