هاشمي از فراهم شدن بهانه براي سم پاشي دشمنان متأسف شد (خبر ويژه)
Keyhan
27-Jul-2009

هاشمي رفسنجاني با اشاره به «سابقه آشنايي 50 ساله با رهبر معظم انقلاب و شناخت كامل از ايشان در مقاطع مختلف مبارزه، پيروزي و تداوم انقلاب» گفت: ايشان شخصيتي نوانديش و پيشرو در مسائل مختلف هستند.
به گزارش منابع خبري، وي با «ابراز تأسف از فراهم شدن بهانه براي دشمنان خارجي انقلاب و سمپاشي رسانه هاي وابسته به آنان در مورد زير سؤال بردن دستاوردهاي انقلاب اسلامي و مديريت كشور» گفت: اشتباه يك حزب، فرد، گروه وجريان قابل جبران است ولي اگر انقلاب و نظام خداي ناكرده زيرسؤال برود اصلاح آن مشكل خواهد بود.
وي همچنين گفت: تبليغ رسانه هاي خارجي مبني بر القاي جنگ قدرت انصافاً ظلمي بزرگ و ناحق در مورد انقلاب اسلامي است و آنچه كه اين روزها مورد اختلاف است مربوط به انتخابات و عوارض آن است كه اگر اين اختلافات حل شود، نزاع موجود تمام خواهد شد.
وي تأكيد كرد: اميد من به رهبري است كه با توجه به افكار و تجربه خودشان براي حل مشكلات جاري اقدا... >>>

recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark