احمدي نژاد بداند شخص دوم مملكت است نه شخص اول
Aftab e Yazd
27-Jul-2009 (one comment)

س كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از برخي اقدامات اخير رئيس‌جمهور در انتصابات و بركناري‌ها انتقاد كرد. به گزارش ايسنا، علي عباسپور تهراني‌فرد در جلسه هفتگي جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار تهران با ابراز تاسف از بركناري وزير اطلاعات و شايعه بركناري چند وزير ديگر، به‌‌"مخالفت برخي وزرا نسبت به انتصاب معاونت اولي مشايي به‌‌خصوص در جلسه روز چهارشنبه گذشته هيئت دولت" اشاره كرد و گفت: آيا اين مسئله مي‌تواند دليلي براي بركناري وزرايي باشد كه به صورت طبيعي چند هفته بيشتر ديگر وزير نيستند؟

>>>
recommended by fozolie

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

The question is...

by Ostaad on

who is the "khodaaygaan"?