امروز در اخبار سیاسی ایران - ٣١ تیر ١٣٨٨
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
22-Jul-2009 (one comment)


آیت‌الله بیات زنجانی، از مراجع تقلید حامی موسوی امروز، با صدور فتوائی در پاسخ به سؤال یکی از مقلدانش درخصوص همکاری با دولت دهم، اعلام کرد که تنفیذ رهبری برای رئیس‌جمهور «برآمده از انتخابات تقلبی»، مشروعیت نمی‌آورد.

زنجانی تاکید کرد: «اگر کسی اطمینان پیدا کند که فرد مزبور، از راههای نامشروع و بر اساس تقلب روی کار آمده، تنفیذ رهبری و نیز انجام مراسم تحلیف تمام العلة برای مشروعیت نیستند و این دو زمانی نافذند که شخص، بر اساس رای سالم به این مقام دست یافته باشد.»

زنجانی با اشاره به اینکه اگر کسی رئیس دولت و نیز دولت را نامشروع بداند، نمی تواند با آنان کار کند، گفت که همکاری افراد با دولت در چنین شرایطی جزو «عوان ظلمه» به شمار می رود. وی افزود که در صورت اضطرار و ناچارشدن به ... >>>


Share/Save/Bookmark

 
Q

Dear "Washington TV",

by Q on

Many of us, for example this respected gentleman, have asked you where your funding comes from, who your staff are, have you received US government funds and do you have any ties to Israel. We have yet to hear any answers from you.

Why is that?