فرمانده نيروي زميني ارتش: ايجاد فضاي فتنه در ايران سال‌ها برنامه‌ريزي شده بود
ISNA
22-Jul-2009 (one comment)

پوردستان خاطرنشان كرد: حتي در اين فضا متدينين هم به خطا رفته و اشتباه مي‌کنند. در نمونه‌هاي بسياري متدينين در فضاي فتنه در تصميم‌گيري دچار مشکل شده‌اند. ايجاد فضاي فتنه در ايران سال‌ها برنامه‌ريزي شده بود. اين فتنه از همان دوم خردادماه آغاز شده بود و اگر هوشياري و تدابير حكيمانه رهبر معظم نبود شرايط بدي بر مملكت ايران حاكم مي‌شد.

>>>
fozolie

All told to Attack Attack Attack

by fozolie on

Huh? Evidence? We don't need any. We are Iranians. We politic by innuendo.

Intersting to follow the Mollafia vocabulary. Fetneh is the buzzword now.Share/Save/Bookmark