دعوت جبهه ملی ایران به گردهمایی برای گرامیداشت شهدای راه آزادی ایران
jminews / jminews
13-Jul-2009 (3 comments)

اکنون ماییم و میراث آن جان باختگان آرمانخواه، که جهانی دیگر و ایرانی آزاد و آباد را می خواستند رقم زنند و در این امید جان گرامی به نثار آوردند. به یاد ایشان، به یاد شهیدان سی ام تیرماه، به یاد شهیدان راه آزادی و مردمسالاری و منافع ملی، و با درود به شهیدان پویش و خیزش آگاهانه و مدنی خرداد و تیرماه هشتادوهشت، گردهم می آییم و با نثار گل و ادای احترام بر مزار متبرکشان در ابن بابویه، نام و یاد و راهشان را گرامی میداریم .

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

Didn't this "jebhe's" talking head advise the Iranian people to

by Ostaad on

boycott the election not too long ago?!!! Now they have the nerve to take up rozehkhaani for the "shohad"!

Can anyone take these losers seriously? I don't think so.

What Gebhemelli does and says are irrelevant. 


yapremkhan

shoma az esmet pedast

by yapremkhan on

shoma az esmet pedast chekarehee.lotfan nakon.


fozolie

Jebhe ye Gheri e Melli ghalat kard

by fozolie on

They are directly responsible for the mess today. Like MKO they have no credibility at all.

Mr. Fozolie