امروز در اخبار انتخابات ایران - ۱۵ تير ١٣٨٨
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
07-Jul-2009

انتشار: سه شنبه 16 تیر

12:32GMT-08:32AM/EST

واشنگتن، 4 ژوئیه (تلویزیون واشنگتن)—میرحسین موسوی امروز در دیدار با تعدادی از حامیان خود تلویحا اعلام کرد که تلاش برای تشکیل حزب سیاسی را آغاز کرده است. موسوی گفت: « تلاش دارم با جمعی به صورت منظم و سامان یافته کار کنم.»


 

در همین حال به گزارش قلم نیوز، سایت رسمی ستاد موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و میرحسین موسوی دیروز دیداری با یکدیگر برگزار کردند و در رایزنی های خود از«فضای امنتیتی حاکم بر ایران» پس از انتخابات به شدت انتقاد کردند.


 

در این دیدار دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری و خاتمی، خواستار«پایان یافتن فضای فوق امنیتی موجود» شده ... >>>

Share/Save/Bookmark