امروز در اخبار انتخابات ایران چهارشنبه ۱۰ تير ۱۳۸۸
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
01-Jul-2009

اوباما خروج نیروهای نظامی آمریکائی از شهرهای عراق را ستود

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا ديروز خروج نیروهای نظامی آمریکائی از شهرهای عراق را تحت عنوان «گامی مهم» به جانب خروج کامل نیروهای آمریکا از عراق تا پایان 2011 ستود، اما نسبت به «روزهای دشوار» پیش رو نیز هشدار داد.

اوباما گفت: «حرکت امروز حاکی از اثباتِ بیشترِ آن است که کسانی که می خواستند عراق را به جانب سقوط و جنگ داخلی سوق دهند، به زباله دان تاریخ درغلتیده اند.»

اظهارات اوباما اندکی پس از انفجار بمبی در یک اتومبیل در بازاری در شهر کرکوک در شمال عراق که به کشته شدن 30 نفر انجامید و شکنن... >>>


Share/Save/Bookmark