امروز در اخبار انتخابات ایران - ٩ تير ١٣٨٨
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
30-Jun-2009

آیت الله سید جلال الدین طاهری، اما جمعه سابق اصفهان، امروز با انتشار بیانیه ای به شدت به روند اعلام نتایج انتخابات و تائید آن از سوی شورای نگهبان اعتراض کرد و گفت: «بنده به عنوان یک روحانی کوچک، همصدا با اکثریّت مردم رای باخته، این انتخابات را مخدوش و آن را باطل و تصدّی مجدد رئیس دولت را برای دور بعد نامشروع و غاصبانه می دانم.»

وی در این بیانیه تاکید کرد: «من با دیده گریان و قلبی اندوه بار به عینه می‌بینم که کهنه دشمنان و مخالفان امام راحل که او را برای مبارزه و تاسیس جمهوری اسلامی تخطئه می‌کردند، امروز با تمام قوّت و با همان دشمنی تئوری پردازان قدرتمندان ... >>>


Share/Save/Bookmark