امروز در اخبار انتخابات ۴ تير ١٣٨٨
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
26-Jun-2009

منتظری: تهران به پادگان بزرگ تبدیل شده است

آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام معزول آیت الله خمینی،دیروز با انتشار بیانه ای نسبت به خشونت های حکومت جمهوری اسلامی ایران در برخورد با معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم به شدت اعتراض کرد. وی با اظهار تأسف و ناراحتی از‏ ‏برخوردها و رفتارهای چند روز گذشته گفت: «در برابر مردم احساس شرمندگی‏ ‏می‎نمايم و صراحتا اعلام می‎دارم که اسلام عزيز، سيره نبوی و منش‏ ‏علوی با رفتار حاکمان فعلی تفاوتی آشکار دارد.»

‏منتظری در این بیانیه همچنین خطاب به آنچه «مسئولين و سردمداران حکومتی» خواند، به آنها توصیه کرد که با برخوردهای «تند و‏ ‏غير عقلائی» بيش از اين موجب «بی اعتمادی ملت به آنان و جدائی مردم از‏ ‏نظام» نگردند. منتظری خواها... >>>


Share/Save/Bookmark