چرا کوروش زعیم از رهبران جبهه ملی ایران دستگیر شد؟/۳ مطلب از زعیم
JMINews / JMINews
22-Jun-2009

مانیفست آزادی /پیشنهاد کوروش زعیم از رهبران جبهه ملی برای نجات کشور
این مقاله 4 هفته پیش در تهران انتشار یافت.پس از آن مقاله (قايق سوراخ و قطار بی ترمز) در 11 خرداد 1388 و آخرین سخنرانی او در 20 خرداد در استان گیلان انجام گرفت که همه در زیر آمده است.
کوروش زعیم رهبر شجاع جبهه ملی ایران در اوت ۲۰۰۶ دستگیر شد.پرونده زعیم در دادگاه انقلاب به اتهام اقدام بر علیه امنیت کشور مفتوح است.وکلای زعیم شیرین عبادی٬محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی هستند.دلیل بازداشت او نامه هایی بود که او به احمدی نژاد در رابطه با ضعف او در اداره کشور و مسائل هسته ای نوشته بود

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark