امروز در اخبار انتخابات
WashingtonTV / TelevisionWashington.com
18-Jun-2009

 حامیان موسوی برای ابطال نتایج انتخابات راه پیمائی سکوت برگزار کردند

حامیان موسوی عصر چهارشنبه از میدان انقلاب تا میدان هفت تیر راهپیمائی کرده و خواستار ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم شدند.

بر اساس گزارش های دریافتی تلویزیون واشنگتن، در این مراسم مردم با حفظ سکوت از خیابان کریم خان زند به سمت میدان هفت تیر حرکت کردند، راهپیمایان پلاکارت هائی در اعتراض به تقلب در انتخابات، حمایت از میر حسین موسوی و محکومیت سخنان احمدی نژاد در باره مخالفان دولت، در دست داشتند.

>>>

Share/Save/Bookmark