تردید دولت های آمریکا، فرانسه و آلمان در صحت انتخابات ایران
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
15-Jun-2009

واشنگتن، 14 ژوئن (تلویزیون واشنگتن)—روز یک شنبه معاون رئیس جمهور آمریکا و وزیران خارجه فرانسه و آلمان به طور جداگانه در آزاد و منصفانه بودن انتخابات ریاست جموری ایران تردید و از سرکوب معترضین به تقلب در انتخابات در روزهای اخیر انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز جوبایدن، معاون رئیس جمهور آمریكا، روز یک شنبه در باره نتایج انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض مردم و رقبای محمود احمدی نژاد به تقلب در انتخابات به شبكه تلویزیونى ان .بى .سى گفت «مشخص است كه آن ها در حال سركوب حق بیان، تجمع و تهدید مردم هستند. به همین دلیل تردیدهایى در این زمینه وجود دارد.»

>>>

Share/Save/Bookmark