حضور کروبی در میان معترضین/فردا بیانیه میدهم
Entekhab
13-Jun-2009

خبرنگار سرویس سیاسی انتخاب گزارش داد که ساعتی پیش مهدی کروبی با حضور در جمع معترضین در خیابان ولیعصر، به آنها روحیه داده و اقدام آنها را برحق دانست.

یکی از نزدیکان کروبی به خبرنگار انتخاب گفت که مهدی کروبی تا فردا دومین بیانیه خود را منتشر خواهد کرد.

>>>
recommended by Q

Share/Save/Bookmark