محسن رضایی نامزد دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، پیامی خطاب به ملت ایران صادر کرد.
Irib news
13-Jun-2009 (5 comments)

متواضعانه از رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستارم صرف نظر از رقم اعلام شده به عنوان آرای اینجانب نسبت به دغدغه هایی که موجب تشویش اذهان مردم فهیم ایران شده است از هر طریق که صلاح می دانند برای رفع این نگرانی ها همانند گذشته فصل الخطاب شوند.

>>>
recommended by Q

Share/Save/Bookmark

 
MiNeum71

Unofficial Results (Iranian Home Office)

by MiNeum71 on

Mousavi 45,54%, Karroubi 31,95%,
Ahmadinejad 13,60%, Rezai 8,91%

 


default

shame

by Fatollah (not verified) on

not sure whether I want to laugh or cry, laugh for the kind of moves, cry for the kind of leaders Iran is stuck with!


default

Baba listen to him!

by Peter16 (not verified) on

In all this Rezaie was the clear winner.
I was there.
I saw many people voting for Dr. Rezaie.
We won't take this easily.
Dr. Rezaie should be declared the winner.


default

نوکر خامنه ای ترسیده!!

1 Hamvatan (not verified)


به آرامش دعوت میکنی ؟؟؟ خیلی بیجا فرمودی بدبخت خودت هم قاتلی.رضابی مرتیکه عوضی.


khaleh mosheh

Leader caused this

by khaleh mosheh on

Why does he want to 'step in'?