درخواست موسوی از خامنه ای: موجبات بی طرفی همه مقامات در انتخابات را فراهم نمائید
TelevisionWashington.com / WashingtonTV
11-Jun-2009

انتشار: پنچشنبه 21 خرداد

13:35GMT—9:35AM/EST

واشنگتن، 11 ژوئن (تلویزیون واشنگتن)—میرحسین موسوی امروز در نامه ای به آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از وی خواست «مـوجـبـات بی‌طرفی همه مقامات، مجریان و ناظران انتخابات» را در روز 22 خرداد فراهم نماید.

به گزارش سایت کلمه، موسوی در این نامه با اشاره به اینکه «شور انتخاباتی گسترده كشور» را فرا گرفته است، در باره مبارزات انتخاباتی به خامنه ای توضیح داد: «همه اقشار و اصناف اعم از زن و مرد، پیر و جــوان در كـوی و بـرزن بـه‌طـور شـبـانـه‌روزی فـعـال عـرصـه انتخـابـات هستنـد و ایـن پدیده مبارك نویدبخش مشاركت فراگیر مردم در انتخابات و موجب ارتقاء وحدت ملی و عزت و احترام بین‌المللی كشور خواهد بود.»

موسوی با ابراز تاسف از اینکه «اخباری واصـل مـی‌شـود كـه ... >>>

Share/Save/Bookmark