*كنفرانس مطبوعاتي موسوي با رسانه‌هاي خارجي*
www.isna.ir
29-May-2009

مهندس ميرحسين موسوي گفت:« نظرسنجي‌ها شيب‌ تندي به سمت بالا دارد و به نظر مي‌آيد اگر اين شيب حفظ شود، احتمال اينکه تکليف انتخابات در مرحله اول روشن شود وجود دارد.» به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نخست‌وزير دوران دفاع مقدس پيش از ظهر جمعه در يک نشست خبري با نمايندگان رسانه‌هاي خارجي، در پاسخ به سوال خبرنگار العربيه با بيان مطلب فوق درباره رقيب اصلي خود گفت:« رقيب اصلي من روشن است و طبيعتا نفر بعدي در نظرسنجي‌ها رقيب اصلي من خواهد بود.»

>>>
recommended by smhb

Share/Save/Bookmark