احمدي‌نژاد: رنگ ما رنگ پرچم ماست
www.isna.ir
29-May-2009

رييس‌جمهور با اشاره به اين‌كه " هر موقع غرور ملي و عزت ما رشد پيدا كرد اين امر معجزه‌ها و شگفتي‌هاي زيادي را به همراه خود داشته است،"گفت: ‌باور ما اين است كه بايد احساس عزت ملي، غرور ملي و خودباوري همواره در بالاترين سطح ممكن حفظ شود. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر محمود احمدي‌نژاد صبح روز جمعه در نشستي با حضور نخبگان علمي تاكيد كرد: بنده محمود احمدي‌نژاد نه يك معلم ساده دانشگاه بلكه شاگرد هميشگي نخبگان و اساتيد دانشگاه هستم و آن‌چه مي‌گويم احساس من است؛ من قطره‌اي از اقيانوس مواجه ملت هستم.

>>>
recommended by smhb

Share/Save/Bookmark