مقالات: نقدی بر بخش آخر پاسخ فاران دوستی بر نقد دوستی از سایت بهایی پژوهی (قسمت دوم
bahairesearch
26-May-2009 (2 comments)

در اکتبر سال 1994، دو فرد دانشگاهی با نام های جان والبریج (John Walbridge) و همسرش لیندا (Linda) (1946-2002) یک گروه مباحثه ی اینترنتی با نام "تالیزمان" (Talisman) را ایجاد کردند که سرویس نامه نگاری آن تحت پشتیبانی دانشگاه ایندیانا راه اندازی شده بود. "تالیزمان" افرادی که پیش از آن در "دیالوگ" مشارکت داشتند را در کنار برخی دیگر از دانشگاهیان اصلاح گرا و روشنفکر شامل می شد. موضوعاتی که در گروه، مورد بحث قرار می گرفت شامل سوالاتی بود پیرامون حضور زنان در بیت العدل جهانی، فرآیند مربوط به بازنگری و بررسی پیش از انتشار نوشتجات که نوعی سانسور و ممیزی دانسته شده بود، سوال های درباره ی الهیات در جهان بهائی آینده و نیز سوء عملکرد بدنه ی تشکیلاتی مرام بهائی.

>>>
recommended by rezapci

Share/Save/Bookmark

 
default

Another crusader!!!

by Seagull (not verified) on

dont take this kind of Europeans seriously, you know they have written volumes about Mohammad Rasoolalah.
If you got something to say then make your point.
How many links and books on Islam Pajoohi do you want me to provide from all over the world.

sheesh


Mona 19

بهائئ پژوهی یا بهائئ ستیزی ؟

Mona 19


برای اطلاعات بیشتر در مورد دیانت بهائئ لطفا به این سایتها مراجعه کنید.

ولوله در شهر

//www.velvelehdarshahr.org/

آئین بهائی

//www.aeenebahai26.info/

نقطه نظر

//www.noghtenazar2.info/

نگاه 

//www.negah.org/

شما هم (آقا رضا پی‌ سی‌ ای) در پخش مقالات "ضد بهائئ" موفق باشید.

مونا :)