نقدی بر بخش آخر پاسخ فاران دوستی بر نقد دوستی از سایت بهایی پژوهی
Bahai Research
25-May-2009 (6 comments)

در اکتبر سال 1994، دو فرد دانشگاهی با نام های جان والبریج (John Walbridge) و همسرش لیندا (Linda) (1946-2002) یک گروه مباحثه ی اینترنتی با نام "تالیزمان" (Talisman) را ایجاد کردند که سرویس نامه نگاری آن تحت پشتیبانی دانشگاه ایندیانا راه اندازی شده بود. "تالیزمان" افرادی که پیش از آن در "دیالوگ" مشارکت داشتند را در کنار برخی دیگر از دانشگاهیان اصلاح گرا و روشنفکر شامل می شد. موضوعاتی که در گروه، مورد بحث قرار می گرفت شامل سوالاتی بود پیرامون حضور زنان در بیت العدل جهانی، فرآیند مربوط به بازنگری و بررسی پیش از انتشار نوشتجات که نوعی سانسور و ممیزی دانسته شده بود، سوال های درباره ی الهیات در جهان بهائی آینده و نیز سوء عملکرد بدنه ی تشکیلاتی مرام بهائی.

>>>
default

بهایی پژوهی

rezapci


اخیرا مقالاتی در بعضی سایت ها در مورد دیدگاه های اروپائیان نسبت به بهائیت نگاشته شده که بعضی از کاربران هم به تناسب در تاپیک ها آن را کپی کرده اند.از آن جمله است:"فیچیکیا ،بهائی که مسیحی شد" در معرفی کتاب فیچیکیا ی سوئیسی در تاپیک "بیت العدل همچنان در چالش"و "فرقه ای خرد ستیز" در معرفی کتاب رومر آلمانی در تاپیک "تطابق دین با علم و عقل". جهت استفاده ازآنها متن این مقالات را در منظر بهائی پژوهان قرار می دهیم:


Share/Save/Bookmark

 
default

Is it nature, nurture or islam

by Islame Shenasi (not verified) on

This display of decadence of Islamist is surely a testimony to the saying of Hazrate Ali that nothing is left but an empty name.
1400 years and all these Islamic countries are still pursuing others rather than doing a little research on themselves.
Here is the hypocrisy of Rezaha and ashke temsah when someone just quotes Ali or Ghoran, they pop up and cry foul, Islam is peace its not Islam, its not my version of islam.

Then what is if not Islame Nob.

Why so many wife beaters, executioners, hypocrites, haters, COLD BLOODED murderers, bigots, backwards.
Why they all run away from Islam, take refuge in the land of the "infidels" and continue their hypocrisy.

Rezapci you are another example of islams inability to teach justice, fairness, conscience, peace and all the other human virtues.

May be you should read and reflect on the Satanic verses and ask yourself of merits of it.
Really.
Ma maghz ra az eslam vardashteem
poost ra bahre kharaan bogzashtim
what a shameless ommat
Go fix the mess you've made in Iran before someone else rub the hole house.


faryarm

تقدیم به تمامی

faryarm


تقدیم به تمامی ردیه نویسان عزیز!

به نام خدا

هر چه محبوب مرا بیشتر انکار کنید
بیشتر پیشکش گرمی بازار کنید

چون چراغی است که افروخته ی دست خداست
هر چه "افواه" گمارید، پر انوار کنید

"کلما جاءَ رسولٌ بما لاتهوی" ست
چون نه بر زعم شما آمده انکار کنید

گر که باطل بود این راه و روش، "کانَ ذهوق"
ورکه حق است به انکار چه اصرار کنید؟

آن همه سعی شما "یُحَرِفونَ الکَلَم" است
خارج از موضع خود مساله اظهار کنید

انگلیس است اگر حامی و گر روس و پروس
این همه نوکر حقند چه انکار کنید؟

زانکه هر امر به "اسباب معلّق" شده است
همگی رونق بازار جهاندار کنید

رمز و رازی است در "العلم حجاب الاکبر"
نور را برقعِ ماهِ رخِ دلدار کنید

پیش از این مظهر حق "شاعر مجنون" خواندید
حالیا بسته به بیگانه اش اظهار کنید

طائر گلشن قدسش زچنین دام رهاست
خویش را در قفس شبهه گرفتار کنید

نتوان چهره ز خورشید به گِل پوشاندن
چند بر کار عبث کوشش بسیار کنید

عشق هرگز نتوانید به صلّابه کشید
گر چه هر ثانیه حلاج سر دار کنید

سر پرواز اگر سوی حقیقت دارید
بال و پر از گِل اغراض سبکبار کنید

سوختن خشک جسد تا به کی از آتش نفی
رو سوی جنت "من تحتها الانهار" کنید

آنزمان هر سخنش بحر معانی بینید
شادمان صید هزاران دُرشهوار کنید

آنزمان علم شما "یقذفه الله" گردد
کشف اسرار ز زلف بت عیّار کنید

تا هزاران دل سودا زده چون "حیران" را
روشن از شعشعه ی طلعت دلدار کنید
from: //newnegah.org


default

new one

by rezapci on

آنچه از نظر شما می گذرد، نقدی است بر بخش آخر از مقالاتی که توسط جناب آقای فاران دوستی در سه بخش تحت عنوان "پاسخی بر نقد دوستی از سایت بهایی پژوهی" تنظیم گردیده است. در گفتارهایی که پیشتر در این مجال توسط فاران دوستی، "حبیب الله" و "فرید" به میان آمده، عناوین گوناگونی از بحث های مورد توجه در بررسی های بهائی شناسانه انعکاس یافته است. در گفتار حاضر نیز موضوعاتی همچون تغییر و دگرگونی در آثار بهائی، آزادی برداشت از متون بهائی، محدودیت های تشکیلاتی در انتشار آراء افراد پیرامون امر بهائی، انتزاع ولایت امر از رهبری بهائی، مشروعیت و معصوم بودن بیت العدل موجود از نظر پیشوایان بهائی، انفصال و طرد روحانی در آیین بهائی و ... مورد بررسی و مداقه واقع شده است

//www.scribd.com/full/15780423?access_key=key-1koqbdc2h4ejbmyd81mi.


faryarm

IRI SPONSORED BAHAI SETIZ SITE.

by faryarm on

Please Note:

baharesearch site is an IR sponsored anti bahai site , made to try and resemble a Bahai site

for the purposes of combatting interest in the Bahai Faith and to promote anti Bahai disinformation.

It is a part of the IR regime's multi million dollar budget in its Anti Bahai Propaganda War. 


faryarm

Ficicchia: discredited, exposed as plagiarism, disinformation.

by faryarm on

     “Francesco Ficicchia a Swiss ex-Baha'i named (b. 1946) had been a Baha'i from 1971 to 1974 and had left stating his determination that "you will from now on have me as an embittered enemy who will fight you with all possible means at every opportunity" (Schaefer et al., 2000, pp. 32-3). He then vacillated for some years, appearing at times to be about to rejoin the community. Eventually, in 1981, the Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, the central office of the Protestant Church in Germany for questions of ideology, published Ficicchia's attack on the Baha'i Faith, Der Bahā'ismus-Religion der Zukunft? Geschichte, Lehreund Organisation in kritischer Anfrage. They tried to position the book as a academic text-book on the Baha'i Faith. In a foreword to the book, Michael Midlenberger describes the book, as the "first authentic and at the same time critical presentation" and called it a "comprehensive critical presentation" that could "scarcely be surpassed" (p. 13). Despite the fact that Baha'is considered the work as a "distorting mirror" of their religion with "almost everything" being "twisted and disfigured beyond recognition" (Schaefer et al., 2000, p.1), the work was warmly welcomed in the German academic world, reviewed approvingly by scholars such as Joseph Henninger (1983), Hans-Joachim Klimkeit (1984) and Olaf Schumann (1985). Ficicchia came to be regard as the "proven expert" (Schaefer et al., 2000, p. 3 n.7) and the book as a "standard work in the field of religious studies" (Henniger, 1983). Ficicchia's work was soon finding its way into encyclopaedias (Lexikon der Religionen, 1987) and general academic works (Jäggi, 1987). Ficicchia himself launched on an apostate career that continues to the present day and has seen him publish several more papers and his own website (2001; see bibliography on that site).

Ficicchia's book had a markedly deleterious effect on the standing of the Baha'i community in Germany. The 1980s was of course the period when anti-cult hysteria was at its peak and Ficicchia, in his book, had accused the Baha'i administration of being overbearingly authoritarian and had painted a picture of the community as a typical "cult". In Germany, as elsewhere, the Baha'is had been attempting to build for themselves a standing as an allegiant community. At first they decided to ignore Ficicchia's book, thinking that to publish rebuttals would only draw attention the book. After a time, however, the Baha'is began to see its effect particularly in their interactions with German officials (Schaefer et al., 2000, pp. 7-8, n.27). The atmosphere created by this book was largely responsible for an adverse decision in the German courts regarding the registration of the byelaws of a local Baha'i council because it was deemed to contravene German law. It was only in 1991, that the Federal Constitutional Court in Germany overturned this decision and declared the right of the Baha'i community to gain legal capacity in the shape ordained in the scriptures of the Baha'i Faith and stated that its nature as a recognized religion was unquestionably confirmed by its inherent character, by public knowledge, and by the testimony of scholars of comparative religion (Baha'i World, 1993, pp. 160-61). Somewhat belatedly in 1995, three Baha'is published a detailed rebuttal of Ficicchia's work (Schaefer et al., 2000), accusing him of numerous instances of plagiarism, disinformation and distortion.”

see: //www.udoschaefer.com/pdffiles/Making%20the%20Crooked%20Straight%20-%20persian.pdf 

For Dr Udo Schaffer's response to  Ficicchia, which has once and for all exposed  Ficicchia's use of plagiarism, disinformation and distortion.