ربودن یك شهروند بهایی
بهائیان ایران / بهائیان ایران
22-May-2009 (one comment)

۰۱ خرداد ۱۳۸۸

 

 

ربودن یك شهروند بهایی

باطلاع میرساند که در روز یکشنبه(27/2/1388) به منزل آقای شهرام حصیم(یکی از شهروندان بهایی ناحیه 5 تهران)تلفن زده شده وپیغامی به این مضمون بر روی منشی تلفن وی گذاشته میشود که:" از اداره ناجا(نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)با شما تماس میگیریم.فردا صبح (28/2/88)آقای شهرام حصیم خود را به این اداره واقع در خیابان وحدت اسلامی شعبه امور اقلیتها معرفی نماید." اما از آنجا که پیغام تلفنی بوده است ایشان از رفتن به اداره مزبور خودداری می نماید.

>>>
recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark

 
amigo19

May God be just with them!

by amigo19 on

Shame on the kidnappers and extortioners!