زنان ایرانی و برده‌داری جنسی
Iran-e Emrooz / unknown
15-May-2009 (one comment)

سلام: بازار جهانی برده داری جنسی (برده‌داری مدرن) یا تجارت زن که آسان‌تر از تجارت نفت و الماس و کالاهای استراتژیک است با رشد فزاینده در سراسر جهان روبرو است و کشور ایران و زنان ایرانی نیز از چشم قاچاقچیان و مافیای برده داری مدرن دور نیستند. به گزارش سلام گسترش بازار جنسی در میان همسایگان ایران که مرزهای آبی و خاکی گسترده‌ای با کشورمان دارند و نبود برآورد دقیق آماری توسط مقامات رسمی در مورد تعداد زنان فروخته شده در بازار برده داری جنسی در خارج از ایران ابعاد فاجعه‌ای را که روز به روز گسترده می‌شود را از دید مطبوعات ، مردم و مسئولین پنهان نگاه داشته است .

>>>
recommended by The Prince

Share/Save/Bookmark

 
پیام

Khamenehyi must be the pimp.

by پیام on

He has earned good money.