شبيه ساز هواپيما هواپيماهاي غول‌پيكر در زمين
www.iran-newspaper.com
13-May-2009

شبيه ساز هواپيما هواپيماهاي غول‌پيكر در زمين

 

پژوهشگران
پرتوان ايراني پس از مدت‌ها تلاش و كوشش طاقت‌فرسا توانسته‌اند براي اولين
بار در جهان موفق به ساخت سيميلاتور (شبيه‌ساز) هواپيماي ايران 141 بشوند.
دستيابي به اين فناوري ايران را در رتبه اول خاورميانه در زمينه ساخت
سيميلاتور قرار داد.
قابل ذكر است كه فناوري ساخت سيميلاتورها، به دانش فني و تخصص
پيچيده و دشواري نياز دارد كه اكنون پژوهشگران كوشاي ايراني به آن دست
يافته‌اند. بايد گفت كه پروژه ساخت سيميلاتور (شبيه ساز كابين خلبان) به
لحاظ استراتژيكي بسيار حساس و از اهميت بالايي برخوردار است، فاز مطالعاتي
پروژه ساخت سيميلاتور از سال 1380 شروع شد. قابل توجه اين كه ابعاد اين
سيميلاتور به اندازه ابعاد كابين واقعي هواپيماست. هواپيماي ايران 141 جزو
هواپيم... >>>

recommended by smhb

Share/Save/Bookmark