وضعيت تحصيلي فوتباليست‌ها در ليگ برتر
Hamshahrionline
13-May-2009

رئيس كميته فرهنگي سازمان ليگ برتر فوتبال گفت فقط يك درصد فوتباليست‌هاي كشور تحصيل كرده و 64 درصد آنها زير ديپلم هستند. حميدرضا احمدي كه درباره برگزاري همايش برترين‌هاي اخلاق ليگ هشتم سخن مي‌گفت با بيان اين خبر به فارس اظهار داشت: در طول مسابقات ليگ برتر هشتم هر هفته كميته فرهنگي سازمان ليگ برترين‌هاي اخلاق را تعيين و معرفي مي‌كرد و به اين افراد لوح‌ تقدير اهدا مي‌شد.

>>>
recommended by smhb

Share/Save/Bookmark