پرونده « رکسانا » و بي آبرويي رسانه اي در غرب
www.qudsdaily.com
13-May-2009

بازيچه اي به نام « حقوق روزنامه نگاران » ! ؛
پرونده « رکسانا » و بي آبرويي رسانه اي در غرب

گروه سياسي- محمدي: يک دادگاه تجديدنظر ايراني با تخفيف مجازات رکسانا صابري، دستور آزادي او را صادر کرد.


انتشار خبر آزادي قريب الوقوع اين خبرنگار ايراني- آمريکايي که چندي پيش به اتهام جاسوسي براي ايالات متحده بازداشت و پس از محاکمه به هشت سال زندان محکوم شده بود، بي درنگ در کانون توجه رسانه هاي جهان قرار گرفت و بدين ترتي

>>>
recommended by smhb

Share/Save/Bookmark