یادت هست، موسوی؟!
Akhbar Rooz / بیژن کرامتی
09-May-2009 (one comment)

یادت هست مهندس موسوی؟ یادت هست پاهایی را که از شدت شکنجه به اندازه ی بالش زیر سر شبهای قدرتت آماسیده بود و از چرک به تعفن کشیده بود؟ یادت هست ناخنهای کشیده شده با گاز انبر را؟ لگد چکمه پوشانی را که استخوانهای زنان و دختران را در هم می شکست؟ یادت هست وزنه های آویزان شده از بیضه ی مردان را؟ یادت هست حرم و گند نفس گرم وجود مذکرتان را در پشت گوش زنان مبازر ما؟ یادت هست

>>>
recommended by sobh

Share/Save/Bookmark

 
default

یادت هست، موسوی؟!

مهندس موسوی (not verified)


آره یادمه چقدر خوش گذشت. تا میتونستیم کشتیم. شبش هم لیوانهای پر از خون جوانان را نوشه جان کردیم...