پِرِز: ایران می کوشد «یک مرام بیگانه و خشونت آفرین» تحمیل کند
WashingtonTV / www.TelevisionWashington.com
06-May-2009 (2 comments)

رئیس جمهور اسرائیل ، شیمعون پِرِز امروز در نشست سالانه سیاستگذاری
کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (اختصاراً «ایپک») که در واشنگتن
برگزار شده گفت: «ایران می کوشد "یک مرام بیگانه و خشونت آفرین" را به
دنیا تحمیل کند.»

پــِرِز در اشاره به حکومت دین سالار ایران گفت:

«در گذشته این نگرانی در میان بود که چگونه دین را از حکومت جدا
نگاهداریم ولی امروز این چالش مطرح است که چگونه پیوند مذهب و ترور را از
هم جدا کنیم. به نام خدا باید جنگ، مرگ، قربانی و خونریزی وجود نداشته
باشد. این است خدای ما – خدائی که ما می شناسیم. این است موضع ما...
بگذارید صریحاً بگویم: حکمرانان فناتیک ایران جانب غلط تاریخ را گرفته
اند. در حقیقت برای آنها در تاریخ محلی وجود ندارد. آنها ضد تاریخ ... >>>


Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

TelevisionWashington,

by Ostaad on

Peres GOH KHORD baa shomaa hardo.


Ostaad

JJ, I'd like to tag this post as extremely offensive...

by Ostaad on

Showing a renowned war criminal at the podium of a notorious anti-Iran right wing extremist group on iranian.com is offensive to me, and I'm sure to many decent Iranians. This is not about freedom of speech, this is about presenting the views of a war criminal who's lobbying to start a war with Iran. This man's place is the Hague answering for his war crimes not in DC pushing for bloodshed in Iran behind closed doors, and saying crap like this clip to divert attention from the Apartheid regime that he heads in Israel.