محسن رضایی : کشور را رو به پرتگاه برده اید
WashingtonTV / TelevisionWashington.com
04-May-2009

محسن رضایی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم، در اولین نشست مطبوعاتی خود که روز یکشنبه در محل خبرگزاری فارس برگزار شد، اقدامات احمدی نژاد در چهار سال گذشته را به صراحت مورد نقد قرارد داد و اعلام کرد: «مسیر احمدی نژاد رو به پرتگاه و اصلاحات، بازگشت به گذشته است به گزارش سایت شخصی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دراین نشست خبری با تاکید بر اینکه «بین شکست و پرتگاه باید راه دیگری انتخاب کنیم»، در خصوص اختلاف نظر خود با احمدی نژاد گفت: «اولین تفاوت ما، تفاوت فکری و اعتقادی است، یعنی انحرافاتی را در اطراف آقای احمدی نژاد می بینم که مضر به حال ایشان است.»

>>>

Share/Save/Bookmark