محسن رضایی: مسیر احمدی نژاد رو به پرتگاه است
BBC
03-May-2009 (one comment)

آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران است و چهره ای متعلق به جناح اصولگرا شناخته می شود، عملکرد دولت آقای احمدی نژاد را پراشتباه توصیف کرد و گفت:"اگر چه دولت نهم دستاورد هایی داشته است اما اگر این مسیر ادامه پیدا کند همین دستاوردها نیز از میان خواهد رفت."

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark

 
Ostaad

The good news is...

by Ostaad on

Ahmadinejad's voter pool just became smaller. Rezai will only take votes away from Ahmadinejad. With Rezai in the game Ahmadinejad will not be the only choice for Iran's nascent military industrial complex lobbies.