جزئيات ساخت شتابگرها در سازمان انرژي اتمي ؛ ساخت شتابگر کم انرژي
www.qudsdaily.com
02-May-2009

رئيس آزمايشگاه فيزيک شتابگر پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمي ايران از توليد شتابگر نوع الکترواستاتيکي توسط محققان کشور خبر داد و گفت: اين شتابگر الکترواستاتيکي کوچک 200 کيلو الکترون ولت است که کاربردهاي زيادي در علوم مختلف دارد. دکتر جواد رحيقي در گفتگو با مهر، با بيان اين مطلب گفت: اين شتابگر که در پژوهشگاه علوم و فنون هسته اي سازمان انرژي اتمي طراحي و ساخته شده است، يک شتابگر الکترواستاتيکي کوچک 200 کيلو الکترون ولت است که کاربردهاي زيادي در علوم مختلف دارد

>>>
recommended by smhb

Share/Save/Bookmark