روزنامه دولتی خورشید غروب کرد
WashingtonTV / www.TelevisionWashington.com
15-Apr-2009 (one comment)
TelevisionWashington.com

روزنامه دولتی خورشید

TelevisionWashington.com


مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ۱۱ فروردين اعلام کرد با تصویب هیات مدیره تا اطلاع ثانوی روزنامه "خورشید" منتشر نخواهد شد.Share/Save/Bookmark