کلینتون: ایران دلایل زیادی برای شرکت در کنفرانس افغانستان دارد
BBC
07-Mar-2009 (5 comments)

منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، روز جمعه در حال بازدید از صربستان به تلویزیون این کشور گفت که کشورش درحال بررسی شرکت در چنین کنفرانسی است. وی گفت: "من نمی گویم که ما شرکت خواهیم کرد، اما درحال بررسی شرکت یا عدم شرکت در آن هستیم."

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark

 
Hajminator

Tango dancing

by Hajminator on

Capt'ne jan
I’ve seen all sort of eshveh but I’m not still used to eshveh-meshveyeh akhoondi! Otherwise, ina French nabood-ha naghola.

IRANdokht aziz
You’re right. US know that they were wrong since their support of Taliban from the beginning when USSR invaded Afghanistan. Now, they are really jammed in this issue and turn on Iran to find a solution. Have you noticed the change in tone of Clinton from her last trip to ME and now ?


IRANdokht

but it's hard not to agree

by IRANdokht on

"آمریکا باید قبول کند که طی هفت سال گذشته سیاست های غلطی را در افغانستان دنبال کرده است."

IRANdokht


capt_ayhab

Eshveh Kharaki

by capt_ayhab on

Ino migan eshveh kharaki, beghoule hamvatanhaye Sharazi, taraf khaili khosh choose, dame bad ham vaymisteh.

sorry for the french ha ;-)

-YT


Hajminator

‫خاله جون,

Hajminator


‫ای گفتی :)


khaleh mosheh

مهمونی

khaleh mosheh


آش کشکه خالته ,بخوری پاته نخوری پاته.