دادسرای تهران: رکسانا صابری چند روز دیگر آزاد می‌شود
BBC
06-Mar-2009 (2 comments)

حسن حداد، معاون امنیت دادسرای تهران خبر داده است که رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی - آمریکایی که حدود یک ماه پیش بازداشت شده بود، تا چند روز دیگر آزاد می شود.
آقای حداد به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت: پرونده خانم صابری در شعبه دوم بازپرسی مطرح است و تحقیقات از او صورت گرفته است.

>>>
Q

رکسانا آزاد می‌شود

Q


Saberi to be released in "few days"


Share/Save/Bookmark

 
News Goffer

Also see this

by News Goffer on