افزایش فشارها در زندان و بیرون از زندان بر بهائیان
RFI
17-Feb-2009 (2 comments)

درایران بحث ها در مورد چگونگی برخورد حکومت با جامعه بهائیت و پیروان این آئین ایرانی روز به روزابعاد تازه ای به خود می گیرد. ازجمله حجت الاسلام "دری نجف آبادی" دادستان کل کشور درنامه ای به وزیر اطلاعات این کشور از وی خواسته است با فعالیت های پیروان این جامعه برخورد شود.

 درماه های اخیرافزایش فشارها در زندان و بیرون از زندان بر بهائیان توجه بسیاری از سازمانهای ملی و بین المللی حقوق بشر را به این معضل حقوق شهروندی در ایران جلب کرده است. حجت الاسلام دری نجف آبادی در باره رفتار حکومت با اعضای این جامعه چند صد هزار نفره در ایران گفته است، داشتن یک عقیده و مرام طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی آزاد است، ولی اعلان و ابراز آن ممنوع می باشد.

>>>
Adib Masumian

Abu'l-Hassan Bani Sadr

by Adib Masumian on

There is an audio clip of Bani Sadr speaking about this subject on the RFI website.Share/Save/Bookmark

 
faryarm

The Link is an Audio Link :)

by faryarm on

The Link is an Audio Link :)