آغاز پایان مجاهدین در عراق
jminews / jminews
16-Feb-2009 (one comment)

سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق:‌از نظر دولت ایران اعضای این گروه به خاطر جنایت علیه بشریت و اقدامات تروریستی باید تحویل دولت ایران شوند و در این راستا لیست جنایتکاران در اختیار دولت عراق قرار گرفته است. حسن کاظمی‌قمی با اشاره به اینکه محاکمه سران مجاهدین در دستورکار دولت عراق قرار دارد، به فارس گفت: دولت عراق بر این نظر است که اعضای مجاهدین این حق را ندارند که بگویند به علت اینکه تحت امر آمریکا هستیم از عراق خارج نخواهیم شد.

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
default

Good riddance

by mani8175 (not verified) on

Finally, the Iranian nation (both those for and against the IRI), will be rid of this cancer in Iran's history.