داستان یک میلیارد دلاری که دو سال پیش گم شد
BBC
09-Feb-2009 (one comment)

بنابر گزارش دیوان محاسبات دولت موظف بود در سال ۱۳۸۵ مازاد درآمد نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز کند. قیمت نفت حدود ۴۰ دلار در هر بشکه در نظر گرفته شده بود و دولت موظف بود اگر نفت را به قیمت بالاتری از این رقم بفروشد، آن را به حساب ذخیره ارزی واریز کند.
گزارش دیوان محاسبات نشان می دهد که درآمد مازاد در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۵ میلیارد و ۷۶۳ میلیون دلار بوده است اما یک میلیارد آن به حساب واریز نشده است.

>>>
Hajminator

‫اقتصاد نزد خران است و بس

Hajminator


‫خمینی، آسوده بخواب که محمود بیداره.


Share/Save/Bookmark