برگزاری با شکوه جشن سده در ایران
JMINEWS
31-Jan-2009

ایرانیان دوستدار فرهنگ و آیین های کهن ایران زمین، در جشن ملی سده همازور و هماهنگ، آتش مهر میهن را در پیر رهگذر چم از توابع تفت در استان یزد به شادمانی و فرخندگی برپا داشتند.بیش از دو هزار نفر از هم میهنان که از استان های کرمان، اصفهان،فارس،تهران و دیگر شهر های کشور برای برپایی آتش جشن سده به استان یزد سفر کرده بودند پنجشنبه دهم بهمن ماه 87 در پیر رهگذر چم از توابع تفت گردهم آمدند و با سرور و شادی این آیین کهن را گرامی داشتند. پیش از برپایی آتش جشن سده، گات ها خوانی توسط کودکان و موسیقی سنتی ایرانی توسط گروهی از جوانان دختر و پسر اجرا شد و سپس گروه موبدان به خواندن " آتش نیایش"پرداختند. در ادامه با همنوازی سورنا و نواختن دف، آتش افروزان نیایش کنان به سوی هیمه بزرگ رهسپار شدند و در دل شب سیاه و سرد زمستان میهن، شعله های فروزان آتش جشن سده، جرگه دوستداران ایران را روشنایی داد و جان و دل باشندگان را گرمی بخشید. در این آیین که... >>>

recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark