'آمریکا نگران برنامه اتمی شاه ایران بود'
BBC / مهرنوش پورضیایی
24-Jan-2009

اسناد بایگانی شده در آمریکا که به تازگی از حالت محرمانه خارج شده نشان می دهد که دولت این کشور در دهه ۷۰ میلادی نگران دستیابی ایران به سلاح اتمی بوده است.

آرشیو امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه بیست و پنجم دی (۱۴ ژانویه) اسنادی را پس از ۳۰ سال منتشر کرد که نشان می دهد جرالد فورد و جیمی کارتر روسای جمهوری وقت آمریکا در این دهه از احتمال دستیابی ایران به سلاح اتمی نگران بوده اند.
اسناد تازه منتشر شده نشان می دهد که در جریان مذاکرات اتمی ایران و آمریکا در دهه ۷۰ میلادی، شاه ایران دستیابی کشورش به فناوری انرژی اتمی را حق این کشور می دانست.
محمد رضا پهلوی، آخرین شاه ایران، در دهه ۷۰ سرگرم مذاکره با کشورهای مختلف جهان برای دستیابی کشورش به انرژی اتمی بود.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark