جملات قصار مسئولان جمهوری اسلامی در 2008
jminews
15-Jan-2009 (one comment)

آیت الله جوادی آملی: "دانشمندان فیزیک، شیمی، بارانشناسی و زمین شناسی بدون پسوند اسلامی نفهمند."

· حسنی، امام جمعه ارومیه: "اگر فرد مشرکی را وقتی فهمیدیم که واقعاً مشرک
شده، باید او رابسوزانیم؛ اگر با گلوله هم بود اشکالی ندارد."

· امام جمعه شیراز: "گرانی خانه باعث شد جوان پاک ما به جای مسکن، دوست دختر و دوست پسر بگیرند."

· شکوفه گلخو، رییس دانشگاه الزهرا: "بدحجابی زنان موجب فعال شدن غده هیپوفیز مردان در تولید مثل میشود."

· قرائتی: "ما آخوندها همیشه مثل گاز اشک آور عمل می کنیم؛ فقط بلدیم گریه مردم را در آوریم."

· احمدی نژاد: "ما یک کشور آزاد هستیم."

>>>
recommended by yapremkhan

Share/Save/Bookmark

 
default

We should be proud of them

by Anonymous8 (not verified) on

Mullahs represent the best oF Iranian culture and heritage. May they rule over Iran for thousands of years with an iron fist because Iranains deserve them.

We should have had them at the turn of the 20th century instead oF Reza khan e palani. We will never forgive the British for imposing him on us even though to some extent they made up for it in '79.