اعدام نکنید ؛ از خونخواهی گذشتیم
خبرگزاری ایسکانیوز / SCE
14-Dec-2008

حکم به تائید دیوان عالی کشور رسیده و نفس هایش به شماره افتاده بود که تلاش قاضی«ملایی» معاون قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان و شورای حل اختلاف شهید «شاهوند» طی چندین نشست خداپسندانه با خانواده داغدار به نتیجه رسید.بدین ترتیب شاکیان به حرمت عید سعید قربان از خونخواهی گذشتند و زندگی دوباره در یک قدمی چوبه دار به «مهدی» لبخند زد

>>>
recommended by SCE Campaign

Share/Save/Bookmark