مردم ايران خواهان انحلال تشكيلات بهاييت
Fars News / مهدي نائيني
19-Sep-2008 (5 comments)

خبرگزاري فارس: مردم ايران از دادستان كل كشور خواهان انحلال تشكيلات بهاييت هستند.

به گزارش خبرگزاري فارس، تشكيلات استعماري بهائيت، امروز در سطح بين‌المللي فعاليت خود بر ضد ايران، اسلام و تشيع را به نحوي شدت بخشيده و عملاً به يكي از بازوهاي پرتحرك نظام سلطه جهاني، به ويژه در خاورميانه، بدل شده است. 
همزمان با تحرك وسيع اين فرقه ضاله در سطح جهان، اخبار فراواني نيز از تبليغات آنان در ايران به گوش مي‌رسد كه حاكي از تجديد سازمان بهائيت در داخل همسو و هماهنگ با خارج كشور است. تشكيلات بهائيت سياست خويش را بر تبليغ گسترده و علني استوار كرده و سعي دارد اهداف شوم سياسي، فرهنگي و اقتصادي خود را به شكل صريح، بي‌پروا و گستاخانه پيش ببرد؛ تا جائي كه مركز تشكيلات جهاني بهائيت مستقر در اسرائيل به تشكيلات بهائيت در ايران دستور داده است به مناس... >>>

recommended by faryarm

Share/Save/Bookmark

 
ebi amirhosseini

thnx...

by ebi amirhosseini on

for info

best wishes


faryarm

JJ asked that they be posted as news...

by faryarm on

JJ asked that they be posted as news...

.....مکزیک ساخته

 

 


ebi amirhosseini

Faryar jaan

by ebi amirhosseini on

what happened to your blog?


ebi amirhosseini

Dr Milani aziz !

by ebi amirhosseini on

who do they mean by " Poeple of Iran"?!

The answer I believe is " a bunch of tugs & fanatics",the real Iranians are not a part of the Mullahs' blind religious fanaticism!.

best wishes


faryarm

Response by Kavian Milani

by faryarm on


طومارزادگان

 

کاویان صادق زاده میلانی

 

با خبر شدم که عوامل رسمی بهائی ستیز در پی جمع آوری امضاء برای طوماری در مبارزه با دین بهائی هستند. حالیا سیاست رسمی نظام در نیم قرن اخیر نیازمند طومار و حمایت مردم شد!

 

خبر را می توان در لینک زیر دید:

 

//www.shahabnews.com/vdcc.1qma2bqxsla82.html

 

و البته خبر و فضاسازی و تحریف تاریخ را به طور مفصلتری می توان در لینک زیر ملاحظه کرد:

 

//www.farsnews.net/newstext.php?nn=8706260237

 

در مقالۀ بالا آمده است که جامعۀ بهائی «سعی دارد اهداف شوم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را به شكل صریح، بی‌پروا و گستاخانه پیش ببرد؛». بد نیست به یک نمونه از این اهداف شوم سیاسی و فرهنگی بپردازیم تا ایرانیان بدانند نظام جمهوری اسلامی علیه چه اندیشه ای طومار افترا و تهمت فراهم می کند.

 

عبدالبهاء در توضیح وحدت عالم انسانی (یکی از اهداف شوم فوق الذکر!) می گوید که:

 

«اول تعالیم حضرت بهاءالله وحدت عالم انسانی است که جمیع بشر در بحر رحمت خداوند مستغرفند و خدا به جمیع مهربان است، جمیع را دوست میدارد، جمیع را رزق می دهد، چون کلّ را روزی میدهد معلوم است که به کلّ مهربان است، چرا ما نامهربان باشیم؟ البته سیاست ما اعظم از سیاست الهی نیست، باید سیاست الهی را مجری داریم. همین طور که او به کلّ مهربان است ما هم مهربان باشیم...این تعصبات سزاوار نیست اینها منبعث از جهل است...باید...به موجب تعالیم بهاءالله عمل نمائیم عَلَمِ وحدت عالم انسانی را بلند کنیم تا تعصب جنسی و تعصب مذهبی و تعصب  وطنی و تعصب سیاسی که هادم بنیان انسانی است از میان بشر زائل شود.» (خطابات 556)

 

امیدوارم هموطنان بهاءالله همتی مبذول دارند و با آموزه های بهائی آشناتر شوند. مگر همین محبت عام و فراگیری که در نقل قول بالا آمده است آن چیزی نیست که جهانیان عموماً و ایرانیان به ویژه به آن نیازمندند. آیا ریشه تمام معضلات کنونی جهان را در همین چهار تعصب فوق نمی توان یافت؟ آیا اگر این آموزه ها در ایران و جهان پیاده می شد و تعصب و پیشداوری و کدورت در بین جهانیان از بین می رفت جهانی بهتر و پیشروتر داشتیم یا جهانی پسروتر و عقب مانده تر؟

 

آیا شایسته تر نبود که طوماری در ردّ و نفی تعصب دینی و نژادی و جنسیتی و تثبیت محبت و همدلی بین ایرانیان ارائه میشد و امضاء می شد؟ آیا منشوری در دفاع از حقوق زنان ایراد دارد؟ آیا طوماری در دفاع از حقوق قومیتهای ایرانی و پذیرش و احترام به طیف احزاب سیاسی و اندیشه ها اشکال ساز است؟ آیا طوماری در نفی سیاستهای غلط و نادرست پیشین نظام که به افزایش کم نظیرفقر، فحشاء، اعتیاد، خشونت، بی بند و باری جنسی، تقلیل زن به ابزاری صرفاً جنسی برای ارضاء مرد، و شکنندگی روزافزون خانواده ها انجامیده ضروری نیست؟ آیا منشوری در دفاع از حقوق کارگران و رنجمندان لازم نداریم؟  نیاز کنونی ایرانیان نه به طومارهای تعصب و جهل، بلکه به منشورهای آزاداگی و فرهیختگی است.  البته چنین منشورهایی لازم هستند و کارگشای معضلات کنونی ایرانیان. البته بهائیان بر این باورند که آموزه ها و تعالیم بهائی این مفاهیم را در گستردگی خود در بر می گیرد. باری به هر جهت طومار تعصب و خشونت نظام برای ارعاب مردم از محبت و دوستی بین هموطنان و گریزاندن شهروندان از دفاع از حقوق هموطنان و ستمهای وارد بر آنان است.   

 

به امید روزی که منشورهای عدالت و محبت جایگزین طومارهای خشونت و خصومت شوند.