آی ام اف: تحریمها به اقتصاد ایران صدمه زده است
BBC
15-Aug-2008

صندوق بین المللی پول (آی ام اف) در گزارشی گفته است که افزایش فشارهای بین المللی و تحریم ها علیه ایران به اقتصاد این کشور صدمه زده است.

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark