سخنگوی وزارت خارجه: کاری نداریم که سخن ما را حمل بر تنش کنند
BBC
12-Aug-2008

حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در تهران گفته است: "سخن ما براساس مواضع ماست و اصلا کاری نداریم که هر سخن ما را عده‌ای حمل بر تنش می‌کنند

>>>
recommended by Hajminator

Share/Save/Bookmark