توزيع گسترده سي‌دی معرفی بهائيت در تهران
Farda News / برنا
06-Aug-2008 (2 comments)

گفته مي‌شود اين سي‌دي توسط يک مرکز فناوري،‌ آن هم با بودجه بيت المال(!)، ساخته شده‌است که پيش از اين قرار بوده که اين مرکز به معرفي بهائيت پرداخته و آن را نفي نمايد،‌ ولي اين مستند به گونه‌اي تهيه شده است که بينندگان را به اين فرقه فرا مي‌خواند! و نوعي تبليغ رايگان و گسترده براي پيروان آن محسوب مي شود.

>>>
recommended by alborz

Share/Save/Bookmark

 
default

Islamic Republic up to its old tricks

by Akhoond e hogheh baaz (not verified) on

DON'T BE FOOLED PEOPLE.

This is another one of many IR's tricks to clamp down on Bahais on a much larger scale. it has alrady begun.


default

How about this: Iran with no religion

by Anonymous555 (not verified) on

All this religion stuff is just nonsense.