امیدواری برای حذف لایحۀ جدید خانواده
rfi / فرنگیس حبیبی
05-Aug-2008 (one comment)

به فتوای برخی آیات عظام، از جمله آیت الله صانعی اشاره می کند که ازدواج با همسر دوم و سوم را بدون توافق همسر اول حرام می داند و گرفتن مالیات بر مهر را نیز خلاف شرع اعلام کرده است.

>>>
azaadeh

شیرین عبادی

azaadeh


شیرین عبادی میگوید :ستم به زنان بجای اینکه آنها را سرکوب بکنه باعث تجری آنها میشهShare/Save/Bookmark